Ako ti môžeme pomôcť?

Naša stránka je práve mimo prevoz dôvodu údržby.

Zásady ochrany osobných údajov

TIETO PODMIENKY PRE POUŽÍVANIE APLIKÁCIE BOLI AKTUALIZOVANÉ 01/JANUÁRA/2016

OCHRANA SÚKROMIA:

Rešpektujeme vaše súkromie, preto sme vytvorili dokument so zásadami ochrany osobných údajov, ktorý je súčasťou tejto dohody. Pozorne si prosím prečítajte naše zásady ochrany súkromia. Súhlasom s týmito podmienkami tiež súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov. Mali by ste si byť vedomí toho, že po kliknutí na určité odkazy na našich webových stránkach alebo v našej aplikácii budete presmerovaní na webové stránky iných spoločností, mimo naše hosťované prostredie, kde sú informácie mimo našu kontrolu.

INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME, ZÍSKÁVAME A UKLADÁME

Účet a informácie o profilu: Pri použití našich služieb môžeme vyžadovať a využívať informácie, napríklad platnú emailovú adresu a hesloOkrem toho si môžu používatelia vytvoriť profil, ktorý obsahuje rozšírené informáci ako ich fotografia, meno a priezvisko, pohlavie, tel. číslo, záujmy a ďalšie súvisiace informácie. Informácie, ktoré sú na vejerných profiloch, používatelia zdieľajú na vlastnú zodpovednosť. Mali by zvážiť riziká vytvárania určitého typu verejne dostupných osobných informácii – a to hlavne informácií, akými sú adresa alebo informácie o presnej polohe. V prípade, že sa používateľ rozhodne prihlásiť na naše webové stránky pomocou overovacej služby tretích strán, ako Facebook Connect, môžeme tiež získať informácie o profile používateľa a ďalšie informácie, povolené daným poskytovateľom.

Výpisy a tranzakcie: Môžeme ukladať informácie a osobné údaje a platné kontaktné údaje alebo heslá, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb. Vetšina z týchto informácií, použitých pre vytvorenie účtu alebo profilu môže byť požadovaná tiež pri ukladaní inzerátov. Akékoľvek osobné informácie, ktoré používateľ uvedie vo vystavených inzerátoch, zdieľa na vlastnú zodpovednosť. Tiež pri tvorbe profilov by používatelia mali dôkladne zvážiť množstvo zverejnených osobných informácií, hlavne informácií o adrese a presnej polohe, verejne dostupnej vo výpise.

Hry, reklamy a propagácia: Pokiaľ sa účastníte hier, kvízov, či iných marketingových akcií, uvedených na našich stránkach alebo na stránkach našich partnerov, môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje, akými sú meno alebo kontaktné informácie. Môžeme tiež zpracovať informácie, týkajúce sa efektivity reklamných kampaní, informácií o zobrazení a histórii kliknutí na jednotlivé reklamné prvky, zobrazené v našej sieti alebo na webových stránkach tretích strán.

Starostlivosť o zákazníkov: Pokiaľ kontaktujete naše zákaznícke oddelenie, môžete zaznamenať informácie pre splnenie vašich požiadaviek a informácie pre ďalší kontakt s našim zákazníckym oddelením. Môžeme vás tiež kontaktovať pomocou kontaktných údajov, vyplnených vo vašom účte. Môžeme tiež zhromažďovať ďalšie informácie o komunikácii s našimi používateľmi, napríklad žiadosti o zákaznícku podporu, záznamy volaní alebo akúkoľvek inú spätnú väzbu, ktorú nám naši zákazníci poskytnú.

Webové stránky a mobilné dáta: Môžeme automaticky prijať a zaznamenávať a naše servery informácie, odoslané z vášho najbližšieho zariadenia, IP adresy, softwarových a hardwarových atribútov, požadovaných stránok, mobilných identifikátorov, informácií o používaní aplikácie. Takto môžeme postupovať na našich webových stránkach, v mobilných aplikáciách alebo v službách tretích strán.

Pripojené informácie: K existujúcemu súboru dát, ktorý vytvárame pre každého nášho používateľa, môžeme tiež pripojiť informácie, získané v súlade so zákonom od našich obchodných partnerov alebo tretích strán.

IP ADRESA, SÚBORY COOKIE, A MOBILNÉ IDENTIFIKÁTORY:

Môžeme zhromažďovať informácie o správaní našich používateľov prostredníctvom technológie, akou sú súbory cookies, pixely alebo lokálne úložisko (rovnako ako to robí váš prehliadač vo vašom zariadení). Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladajú lokálne na vaše zariadenie informácie o vašom počítači, mobilnom telefóne alebo inom zariadení. Pixely sú malé grafické obrázky, ktoré sú súčasťou kódu webových stránok. Umožňujú iným serverom merať počet zhliadnutí stránok a často sú použité spoločne so súbormi cookies. Kód na stránke monitoruje, kedy (a na aké stránky) je pixel vložený, čo indikuje, že si používateľ zobrazil konkrétnu obrazovku alebo časť obrazovky.

S pomocou súborov cookies môže webový server ukladať (na počítači, mobilnom teléfone alebo inom zariadení) preferencie a nastavenia, ktoré sú automaticke obnovené pri ďalšej návšteve. Súbory cookies pomáhajú vylepšovať uživateľskú prístupnosť webových stránok. Vďaka nim sa napríklad pri opakovanej návšteve stránok nemusíte znova prihlásiť. Na našich stránkach používame dva typy súborov cookies – trvalé a tzv. session cookies. Trvalé súbory cookies zostávajú v počítači dlhšiu dobu, a session cookies sa pri zavretí prehliadača automaticky odstránia.

Pomocou týchto typov technológií môžeme umožniť tretím stranám (ako sú reklamné spoločnosti alebo poskytovatelia analytických nástrojov) zbierať na našich webových stránkach alebo v aplikácii informácie o našich používateľoch. Pre všetky tieto zhromaždené údaje platia platné zásady ochrany osobných údajov tretích strán.

VYUŽITIE TÝCHTO INFORMÁCIÍ

Zhromažďované alebo uschovávané informácie využívame primárne pre zaistenie našich služieb, konkrétne tieto účely:

 • (i) poskytovať služby zákazníkom, spolu s vytváraním a správou používateľských účtov, riešením technických problémov a zprístupnenia funkcií,
 • (ii) k príprave špeciálnych marketingových ponúk pre používateľov našich stránok alebo tretích strán;
 • (iii) pre sledovanie všeobecných a individuálnych činností používateľa, akými sú história vyhľadávaní kľúčových slov, príspevky a vykonané atrakcie a pre riadenie prevádzky na našich Webových stránkach;
 • (iv) kontaktovať našich používateľov, spolu s používateľmi všetkých súvisiacich služieb za účelom zlepšenia našich služieb alebo povolených marketingových a komunikačných kampaní prostredníctvom všetkých dostupných komunikačných kanálov;
 • (v) pre výzkumné aktivity alebo analýzy z dôvodu zlepšenia našich služieb;
 • (vi) pre kontrolu dodržiavania týchto Podmienok, za účelom zlepšenia boja proti počítačovej kriminalite a podvodom

Môžeme si tieto získané informácie ponechať na dobu nevyhnutne nutnú pre splnenie našich vyššie uvedených obchodných cieľov.

ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ

Môžeme zhromažďované informácie zdieľať s našimi partnermi (firmy so spoločným vlastníctvom a kontrolou), ktorí sa nachádzajú v akejkoľvek krajine. Tieto spoločnosti môžu spracovávať a používať tieto informácie len v súlade s týmito Podmienkami.

Bez súhlasu našich používateľov nezdieľame osobné informácie so spoločnosťami tretích strán, ktoré nie sú pod kontrolou našej spoločnosti. Platia tu ale nasledujúce výnimky:

 • Pre zdokonalenie, vývoj a prevádzkovanie našich služieb môžeme využiť pomoc spoločnosti tretích strán. V takom prípade tieto spoločnosti nebudú mať právomoc samostatne využívať žiadne osobné údaje, ktoré budú menom našej spoločnosti spracovávať. Spracovanie týchto dát musí byť v súlade s našimi podmienkami ochrany osobných údajov.
 • Vyhradzujeme si právo zdieľať informácie so súkromnými a verejnými orgánmi, ktoré nám umožnia bojovať proti podvodom na našich stránkach alebo službách, vyšetrovať podozrenie na porušenie zákona alebo bojovať proti podozreniu na porušenie našich zmluvných podmienok.
 • Môžeme zdieľať osobné informácie našich používateľov s vládnymi orgánmi, pokiaľ o ne požiadajú podľa platných právnych predpisov.

Naša spoločnosť nebude prenajímať alebo predávať osobné informácie svojich používateľov bez ich výslovného súhlasu iným nepridruženým spoločnostiam tretích strán. V prípade rozdelenia, reorganizácie alebo predaja našej spoločnosti a nutnosti previesť všetok majetok spoločnosti na nového vlastníka, môžu byť pre zachovanie kontinuity prevádzky služieb prevedené vaše osobné údaje na nového vlastníka spoločnosti.

Môžeme zdieľať určité informácie neosobného charakteru, ako sú dáta, ktoré jednoznačne neidentifikujú našich používateľov, s poskytovateľmi služieb tretích strán, s dôveryhodnými partnermi alebo schválenými výskumnými pracovníkmi s cieľom: Lepšie porozumieť správaniu našich používateľov, zlepšiť celkovú kvalitu našich služieb alebo služieb našich partnerov alebo prispieť k akademickému výskumu, o ktorom si myslíme, že bude mať širší spoločenský prínos.

POUŽÍVATEĽSKÉ ÚPRAVY DÁT

 • Prístup, úpravy, mazanie: Používatelia, ktorí si u nás vytvorili účet, môžu pristupovať, upravovať alebo mazať svoje osobné údaje tak, že odošlú svoj požiadavok na našu emailovú adresu: support@letgo.sk. Používatelia sú zodpovední za pravidelnú aktualizáciu svojich dát. {Pokiaľ bol váš účet vytvorený pomocou služieb poskytovateľa identity (napríklad Facebook Connect), môžete tiež zakázať alebo zmeniť informácie  o vašom účte prostredníctvom nastavenia ponúkaného poskytovateľom identity (napr. na Facebook.com)}.
 • Zvolenie tretích strán: Niektoré spoločnosti tretích strán, pôsobiace na našich stránkach, napríklad Google Adwords, vám dávajú možnosť zakázať zber dát a využitie týchto dát pre cielenie kontextovo orientovanej reklamy. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac informácií alebo mať možnosť zvoliť dáta, ktoré tieto služby zhromažďujú a používajú, navšívte prosím webové stránky http://www.com alebo http://www.networkadvertising.org.
 • Súbory cookiesVetšina rozšírených webových prehliadačov, určených pre počítače a mobilné telefóny (napr. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) obsahujú ovládacie prvky, ktoré umožňujú obmedziť alebo zablokovať ukladanie cookies na vaše zariadenie. Uvedomte si prosím, že obmedzenie alebo zakázanie ukladania súborov vo vašom prehliadači pre domény prvých strán (stránky, ktoré aktívne navštevujete) alebo domény tretích strán (spoločnosti iné ako tie, ktoré priamo navštevujete) môžu mať v niektorých prípadoch za následok zníženú funkčnosť našich webových stránok.

BEZPEČNOSŤ

Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými postupmi, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu osobných údajov. Naše pridružené spoločnosti, dôveryhodní partneri a poskytovatelia služieb (tretie strany) sa zaviazali k správe informácií v súlade s našimi požiadavkami na bezpečnosť a ochranu súkromia.

ZMENY TÝCHTO PODMIENOK

Tieto podmienky boli naposledy aktualizované v novembri 2015. Vyhradzujeme si právo tieto podmienky ľubovolne aktualizovať. V takom prípade zverejníme oznámenie o aktualizácii podmienok na našej domovskej stránke po dobu 30 dní. Používaním našich služieb alebo webových stránok i po tomto období naši používatelia stvrdzujú, že sa s týmito podmienkami zoznámili a že prijali prípadné zmeny v obsahu týchto podmienok.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa týchto podmienok môžu byť zaslané na support@letgo.sk