Ako ti môžeme pomôcť?

Naša stránka je práve mimo prevoz dôvodu údržby.

Vymazanie mojich údajov

Môžem mať o mnedržané informácie vymazané?

Áno. Máte právo, aby vaše osobné údaje boli vymazané, ak údaje už nie sú potrebné na svoj pôvodný účel a neexistuje žiadny iný zákonný účel. Za týmto účelom môžete požiadať spoločnosť OLX, aby prestala používať vaše údaje a vymazala údaje.

Nájdite vo svojom účte možnosť ZABUDNI MA a kliknite na tlačidlo. Dostanete potvrdenie z siete.
Nezabudnite, že akonáhle vykonáte túto akciu, nebudete ju môcť vrátiť späť.

Zvážte, že vaše údaje budú vymazané do 90 dní od momentu, odkedy zadáte žiadosť.
Tento časový rámec možno rozšíriť o prípady špecifických situácií a / alebo obzvlášť zložitých požiadaviek. O takomto rozšírení vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Ak OLX rozumne potrebuje viac informácií na to, aby im pomohla nájsť informácie alebo identifikovať vás, požiadame vás o informácie, ktoré potrebujeme. Môžeme potom počkať, až kým nebudeme mať všetky potrebné informácie pred spracovaním vašej žiadosti.

Ak máte počas procesu nejaký problém alebo otázku, kontaktujte nás.

Môžem požiadať o blokovanie svojich osobných údajov?

Áno. Máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov. Majte na pamäti, že podľa GDPR existujú určité výnimky.


Môžem mať svoje dáta späť alebo požiadať o ich prenos na iného ovládača?

Áno. Máte právo na prenos dát, čo znamená, že môžete získať svoje osobné údaje, ktoré ste poskytli OLX v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Môžete tiež požiadať o poskytnutie vašich údajov inej organizácii, ak je to technicky možné.

Čo ak OLX odmietne odpovedať na moju žiadosť?

To by sa nemalo stať! Ak však spoločnosť OLX nespĺňa platnú žiadosť, ktorú ste predložili, máte možnosť podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu. Predtým sa odporúča kontaktovať nás, aby sme zistili okolnosti.


Je tam poplatok?

Nie. Akákoľvek komunikácia a akékoľvek kroky vykonané v dôsledku vašej žiadosti budú poskytované bezplatne. Ak sú však takéto žiadosti zjavne nedôvodné alebo nadmerné, OLX bude mať nárok:
       - účtovať primeraný poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady na poskytovanie informácií alebo komunikáciu alebo na prijatie požadovanej činnosti; alebo;
       - odmietnuť konať na žiadosť.