Ako ti môžeme pomôcť?

Naša stránka je práve mimo prevoz dôvodu údržby.

Aké sú moje práva podľa zákonov o ochrane osobných údajov?

"Osobné údaje" sú informácie, ktoré vás identifikujú ako žijúcu osobu.

V závislosti od jurisdikcie (súdnej právomoci) vám môžu byť udelené nasledujúce práva:
- Právo na žiadosť o prístup k predmetu, aby ste zistili, aké osobné údaje sa týkajú vás.
- Právo zabrániť spracovaniu osobných údajov.
- Právo opraviť, vymazať alebo obmedziť spracovanie osobných údajov uchovávaných v našich súboroch.
- Právo zabrániť spracovaniu údajov na účely priameho marketingu.
- Právo vo vzťahu k automatizovanému rozhodovaniu - napr. jednotlivci majú právo vzniesť námietky proti automatizovaným rozhodnutiam, keď sa ľudská účasť nevyskytla.
- Právo na prijímanie vlastných osobných údajov alebo na vyžiadanie prenosu údajov inému správcovi (právo prenosu údajov).